Słownik pojęć CPAP

Słownik pojęć związanych z aparatami CPAP

Osoby zajmujące się na co dzień zagadnieniami jak bezdech senny i aparaty CPAP popadają w pewne rutyny. W trakcie pracy zaczyna się używać terminologii technicznej, która nie do końca lub wcale nie jest zrozumiała dla Pacjenta. Rzadko kiedy, spotykam u siebie wyedukowanego Pacjenta, który poruszą się w tematyce bezdechu sennego. Najczęściej mam do czynienia z osobami, które dopiero co dowiedziały, że problem zaburzeń oddychania podczas snu dotyczy ich samych.We wpisie postaram się przełożyć tajemnicze skróty i terminy na język zjadliwy dla Was.

Rodzaje aparatów na bezdech senny

Poniżej znajdują się rozwinięcia typów aparatów stosowanych w leczeniu bezdechu sennego. Podzielone zostały na trzy typy aparatów CPAP, APAP i BiPAP.

Aparat CPAP – Continious Positive Airway Pressure – aparat wytwarzający jednostajne pozytywne ciśnienie powietrza. Pod stwierdzeniem pozytywne należy rozumieć taką wartość ciśnienia, która zapewnia otwarcie dróg oddechowych. Aparaty stałociśnieniowe często ustawianie są na podstawie wskaźnika 90% ciśnienia (wyjaśnienie poniżej) występującego podczas nocy kiedy używamy pierwszy raz aparatu typu APAP czyli tzw. Auto CPAP.

Aparat APAP ( Auto CPAP) – Automatic Positive Airway Pressure – jest to aparat dostosowujący odpowiednie ciśnienie do powstałych zdarzeń oddechowych. Tak jak nasze samopoczucie może być różne każdego dnia, tak bezdech nie zawsze ma takie samo natężenie. Nasz organizm odczuwa takie elementy zewnętrzne jak obłożenie pracą, stres, zmianę ciśnienia atmosferycznego. Dodatkowo spanie na wznak lub kieliszek czegoś mocniejszego sprawiają, że bezdech będzie większy. Aparat z autoalgorytmem to wychwyci i dostosuję ciśnienie aby większy bezdech został zniwelowany. Zapraszam do artykułu „Jaki aparat CPAP na bezdech senny wybrać?”

Aparat BiPAP (BiLevel, BPAP) – BiLevel Positive Airway Pressure – aparat w tej wersji zapewnia dwupoziomowe pozytywne ciśnienie powietrza. Pod pojęciem dwupoziomowe ciśnienie rozumiemy, że aparat zapewnia inne ciśnienie podczas wdechu (IPAP) i inne podczas wydechu (EPAP), dzięki temu terapia w przypadku wysokich ciśnień generowanych przez aparat CPAP jest bardziej akcpetowalna ponieważ w trybie CPAP możemy ustawić tylko jedno ciśnienie (ewentualnie możemy zastosować ulgę wydechową – wyjaśnienie poniżej). W niektórych urządzeniach typu BiPAP ST oprócz ustawienia różnych ciśnień wdechu i wydechu możemy ustawić również opcje T (Timed). Jest to funkcja odpowiadająca za czuwanie nad ilością oddechów w określonym czasie. Można w niej zaprogramować, że kiedy liczba oddechów spadnie poniżej określonej wartości w czasie to urządzenie będzie motywować Pacjenta do wykonania oddechu.

Funkcje aparatów CPAP

Rampa (Ramp Time) – jest to funkcja poprawiająca komfort zasypiania. Po aktywowaniu jej zapewnia ona niższe ciśnienie wytwarzane przez aparat przez określony czas tak aby użytkownik mógł spokojnie usnąć. Po upływie określonego czasu aparat przechodzi do ciśnienia leczniczego ustawionego w aparacie.  Także gdy mamy aparat stałociśnieniowy z zaleconym ciśnieniem 10 mBar i usłyszymy, że RAMPA zostanie ustawiona na 30 minut na 4 mBar to znaczy, że po aktywowaniu funkcji RAMP ciśnienie wytwarzane przez aparat zostanie zmniejszone do 4 mBar a następnie po 30 minutach osiągnie ono wartość zaleconego ciśnienia leczniczego 10 mBar.

Tak naprawdę gdy będzie konfigurowane dla Was urządzenie CPAP powinno paść pytanie typu: Ile Pani/Panu zajmuję średnio czasu zaśnięcie? Najczęściej czas ten można ustawić w zakresie 0-45 minut. W niektórych aparatach mamy funkcje SmartRamp lub AutoRamp, które są do siebie zbliżone aczkolwiek każdy producent inaczej „sprzedaje” wyposażenie swojego produktu.

W przypadku aparatów typu APAP (automatycznych) kiedy mamy zakres ciśnień pracy autoalgorytmu 4-15 funkcja RAMP zabardzo nie ma gdzie się popisać bo najniższe ciśnienie jest osiągnięte jako dolne ciśnienie aparatu. Natomiast jest jeden moment kiedy funkcja RAMP nam się przyda to chwila kiedy wybudzamy się w nocy i czujemy zbyt wysokie ciśnienie generowane przez aparat. Po włączeniu opcji RAMP wysokie ciśnienie szybko wróci nam do minimalnego tak abyście mogli ponownie spokojnie zasnąć.

Ulga na wydechu (A-FLEX, C-FLEX, EPR) – funkcja odpowiada za komfortowe oddychanie w aparacie. Jest odpowiedzialna za możliwie najszybsze rozpoznanie fazy wydechu i obniżenie ciśnienia wytwarzanego przez aparat o maksymalnie 3 mBary. Funkcja jest możliwa do ustawienia od 0-3 mbar.  Szybkość rozpoznania fazy wydechu jest kluczowym elementem. Obrazując bardziej funkcję ulgi wydechowej to jeżeli w aparacie CPAP mamy ustawienie ciśnienie na poziomie 10 mBar to przy ustawieniu ulgi wydechowej na poziomie 3 aparat w momencie wydechu będzie generował ciśnienie 7 mBar (10 mBar ciśnienie ustawione – 3 mBar ulgi wydechowej = 7 mBar ciśnienia podczas wydechu).

Dopasowanie Maski – bardzo ciekawa funkcja pozwalająca nam sprawdzić czy maska, którą zakładamy przed pójściem spać jest poprawnie założona oraz szczelna. Funkcja niezwykle przydatna na początku użytkowania aparatu, kiedy się z nim zapoznajemy. Dopasowanie maski jest kluczowym elementem prawidłowego doboru sprzętu do leczenia bezdechu sennego. Opcja dopasowania maski jest również przydatna kiedy poddajemy maskę większej konserwacji czyli np. zdejmujemy uprząż do prania. Po spięciu wszystkich elementów warto przetestować szczelność maski aby w nocy nie obudził nas nieprzyjemny zefirek wiejący nam na źrenice.

Słownik pojęć związanych z aparatami CPAP
5 (100%) 2 votes

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *